แผนที่


การเดินทาง

  • ห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร เวลา 12 นาที
  • ห่างจากห้าง Central อุบลราชธานี 3.2  กิโลเมตร เวลา 7 นาที
  • ห่างจากขนส่งอุบลราชธานี  3.1 กิโลเมตร เวลา 7 นาที
  • ห่างจากทุ่งศรีเมือง  4.2 กิโลเมตร เวลา 8 นาที
  • ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2.2 กิโลเมตร เวลา 5 นาที